Videproduksjon og
videomarkedsføring

Videoproduksjon og videomarkedsføring Census Film

Du trenger ikke viral video for å oppnå god effekt med videomarkedsføring.

 Faktisk bør viral video ikke være målet for markedsføringen med video i det hele tatt

Hva er videomarkedsføring?

Videoproduksjon med videomarkedsføring er kort fortalt å markedsføre med video for å forklare et produkt eller en tjeneste. Du kan innlemme video i markedsføringskampanjer dersom du ønsker å markedsføre din virksomhet, dine produkter eller service. En eneste video kan oppnå stor spredning dersom man deler den i alle markedsføringskanaler, alt fra Facebook, Youtube, epost, søk og landingssider. Og enda bedre: Studier har vist at video øker dine sjanser til å rangere høyt i Google dersom det blir gjort på riktig måte.

Videomarkedsføring med Youtube kan drive trafikk inn til dine nettsider og rangere i Google

VIRAL VIDEO bør faktisk ikke dette være ditt første mål. Grunnen til det er at det kan være vanskelig å oppnå, fordi viral video krever mye arbeid, ofte med relativt kortvarig suksess. Vi anbefaler videoproduksjon som blir basert på en langvarig digital strategi. Noen ganger kan du bruke egne videoer som du filmer med mobiltelefon, noen ganger ønsker du streaming av events eller direktesending. Og noen ganger ønsker du profesjonelt produserte videoer.

Videomarkedsføring vekst og utvikling

Destinasjonsmarkedsføring

Noen av våre mest populære videoer på Youtube, basert på seertid:

Oppdragsfilming

Videoproduksjon og videomarkedsføring på bestilling

Census Film er opptatte av målsetningen med videoen. Vi vil gi deg helt klare råd om hva vi tror vil fungere best med din video. Vi ønsker ikke bare å produsere videoer, vi ønsker at videoene skal gi en god Return of Investment for deg. Vi har filmet i mange ulike settinger, og vi har sett over tid hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt. Disse erfaringene deler vi gjerne med deg. 

Census Film driver med videoproduksjon og videomarkedsføring, men vi hovedvekten får ligger på videomarkedsføring. Vi er opptatte av resultater. Sluttresultatet er det som teller, og vi ønsker økt synlighet og resultater for din virksomhet.

Only the sky is the limit

Coaching, kurs og opplæring

Det å stå foran et videokamera er et stort steg utenfor komfortsonen for de fleste.

 

Derfor holder vi kurs for alle som ønsker å lære seg mer om videomarkedsføring, og generell 

markedsføring i digitale og sosiale medier.

 

På disse kursene vil du også lære deg å bli trygg foran 

kamera, og våge å ta steget utenfor komfortsonen

Vi planlegger nye kurs i 2016, og disse vil komme på plass i løpet av høsten.